ΜΙΛΑΝΟ

MILANO Pizza Restaurant

Από Το 1982 Στη Λάρισα

2410620888 / 6980799477

Λάρισα, 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 15, 41334, Λάρισα, Λάρισα

Αυτή η Business δεν έχει κάποια Προσφορά δημοσιευμένη.

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

no ratings

Load More