Σπίτι

Η Τεχνική Εταιρεία  ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε στη Λάρισα τον Ιανουάριο του 1990. Οι τρεις μέτοχοι της εταιρείας είναι

Δείτε Περισσότερα